Setkání správní rady v druhé polovině února

Nejbližší setkání správní rady se koná v druhé polovině února.