Lehčí rozběh

Stipendijní program určený pro:

 • slovenské studenty 1. ročníků VŠ v České republice,
 • české studenty 1. ročníků VŠ na Slovensku.

Celý text

Lehčí rozběh

Stipendijní program určený pro:

 • slovenské studenty 1. ročníků VŠ v České republice,
 • české studenty 1. ročníků VŠ na Slovensku.

Nadace přiděluje studentovi, který splní podmínky, stipendium ve výši deset tisíc korun na jeden školní rok. Studenti dostávají polovinu stipendia v zimním a druhou polovinu v letním semestru. Podmínkou pro vyplacení druhé části stipendia je zaslání potvrzení ze studijního oddělení příslušné VŠ o tom, že student pokračuje ve studiu!

Co je potřeba ke vstupu do výběrového řízení:

 • Kopie dokumentu o přijetí na VŠ.
 • Potvrzení ze studijního oddělení o zapsání na VŠ žadatel dodá při ústním pohovoru.
 • Strukturovaný životopis.
 • Vyplněná přihláška (přihlášku stáhněte zde).
 • Písemné doporučení pedagoga ze střední školy s razítkem školy.                                                                                                                                                                                                                                                           
 • Rozhodující je esej! Uchazeči o stipendium musejí napsat kvalitní esej (v rozsahu 3600 znaků včetně mezer, řádkování 1,15, velikost písma 12) na jedno z témat:
 • 1. Hodnoty, které určují moje konání
 • 2. Zásadní inspirace v mém dosavadním životě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • Esejí, která nesplní určený rozsah, se komise nebude zabývat a uchazeče vyřadí z výběrového řízení. Rovněž doporučujeme nastudovat, jak se píše esej, jiný žánr textu uchazeče rovněž diskvalifikuje. Žádaný je originální a inspirativní přístup k tématu. Jak se píše esej:  http://www.cemach.cz/jak-napsat-dobry-esej , http://www.zurnalistika.cz/?p=23

Kompletní přihlášky posílejte poštou do 25. září 2017 na adresu nadace. Přihlášky došlé po tomto datu již nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Do 16.10. 2017 dáme každému uchazeči informaci prostřednictvím e-mailu, zda postoupil do druhého kola, které probíhá formou osobního pohovoru v Praze a Brně. Proto uchazeče upozorňujeme, aby v přihláškách uvedli aktuální e-mailovou adresu a telefonní spojení v ČR.