Za vzděláním do zahraničí

Pro studenty je dnes již samozřejmostí výměnný pobyt na zahraniční univerzitě, vycestování za studiem prostřednictvím programu Erasmus nebo stáž v cizině. Byť jsou tyto zahraniční studijní cesty z velké části finančně kryty mateřskou univerzitou...

Celý text

Za vzděláním do zahraničí

Pro studenty je dnes již samozřejmostí výměnný pobyt na zahraniční univerzitě, vycestování za studiem prostřednictvím programu Erasmus nebo stáž v cizině. Byť jsou tyto zahraniční studijní cesty z velké části finančně kryty mateřskou univerzitou, mnohdy si studenti musejí ještě sami obstarat určité množství finančních prostředků. Pokud je nemohou finančně podpořit rodiče, mají možnost se prostřednictvím tohoto projektu obrátit i na naši nadaci.


Podmínky ke vstupu do výběrového řízení:

Prosíme studenty, aby nežádali o stipendium opakovaně, pokud byli již podpořeni.

O stipendium je nutné požádat minimálně dva měsíce před odjezdem. Pravidlo platí, vyjímky nejsou udělovány.

Stipendium je určeno pro studenty bakalářského nebo magisterského stupňe vysokých škol v ČR a SR, kteří budou studovat v programu Erasmus nebo jiný krátkodobý studijní program, ale vracejí se zpět na mateřskou univerzitu. Přednostně podporujeme studenty technických oborů.

Program není určen pro postgraduální studenty a pracující, kteří chtějí vycestovat na odbornou stáž do zahraničí.

Program není určen na financování jazykových kurzů v zahraničí pro studeny VŠ.

 

 • Popis projektu:
  • na co žádáte stipendium s podrobným finančním rozpočtem s informací o způsobu financování,
  • výše žádané částky a její konkrétní využití,
  • zdůvodnění žádosti.
 • Strukturovaný životopis s fotografií.
 • Reference k vaší osobě od dvou pedagogů s razítkem školy.
 • Doklad o přijetí na studium v zahraničí.
 • Esej na téma: Jak vrátím dary, kterých se mi dostává.. (Rozsah minimálně 2 normostrany textu.)

Žádost zasílejte jako jeden soubor v PDF formátu, v grafickém zpracovnání, které vyjadřuje vaši osobnost. Žádost graficky zpracujete jako jeden souvislý text.

Žádost je vašim jediným zástupcem ve výběrovém konání v konkurenci ostatních posuzovaných studentů.


Žádosti zasílejte vždy první týden v měsíci, na e-mailovou adresu nadace(zavináč)anezska10.cz